Welkom bij Biljartcentrum 1977 uit Groningen

BILJARTZAAL TIJDENS VAKANTIE T/M 14 AUG. GESLOTEN. OP DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG GEOPEND VAN 13.00 T/M 17.30 UUR

VANAF LAATSTE ZATERDAG IN DE MAAND NOVEMBER IS 1-2-3 BILARTS AANWEZIG VOOR REPARATIE, VERKOOP BILJARTARTIKELEN E.D. VAN 9.00 TOT 12.00 UUR. DAARNA OM DE 2 MAANDEN AANWEZIG, T.W. FEBRUARI, APRIL, ENZ.