BILJARTCENTRUM  1977
Organisatie
Biljartcentrum 1977 is een vereniging met als doelstelling het bevorderen van de biljartsport en de onderlinge contacten van de leden. Men kan individueel lid van het biljartcentrum zijn, maar men kan zich ook aansluiten bij één van de vier clubs die gebruik maken van onze faciliteiten. Wie zich rechtstreeks bij één van die verenigingen aanmeldt als lid wordt dus ook lid van het biljartcentrum.
Voor de leden van Biljartcentrum 1977 wordt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden. Op die vergadering wordt het beleid besproken, de begroting en contributie vastgesteld, en bestuursleden gekozen. De verenigingen die gebruik maken van de biljartfaciliteiten hebben daarnaast hun eigen organisatie.
Het bestuur van het biljartcentrum heeft met enige regelmaat overleg met de besturen van die verenigingen.
Leden van het Biljartcentrum 1977 die ook nog lid zijn van één der aangesloten verenigingen krijgen een nota van de penningmeester van het biljartcentrum, en moeten die ook rechtstreeks aan hem betalen. Die nota wordt overigens nog verhoogd met €45. Dat is het bedrag dat de clubs per jaar voor elk lid betalen voor het gebruik van de biljarts op hun clubochtenden of clubavonden. Het is in feite dus clubcontributie die wordt geïnd door de penningmeester van het biljartcentrum. Vroeger kregen de clubs nog een totaalnota voor tafelhuur. Die nota werd vervolgens door de clubpenningmeester aan het biljartcentrum 1977 overgemaakt. Bij de invoering van dit nieuwe en eenvoudiger systeem is de clubcontributie bij alle clubs met €45 verlaagd.