Billiardo
De naam BILLIARDO is er gekomen na een enquête onder de leden.
De club speelt op de donderdagochtend vanaf 9:00 tot ca. 12 uur.
We spelen libre en bandstoten, geen driebanden en/of kader. We doen dat in een recreatieve sfeer, maar wel in een onderlinge competitie.

Wij zijn niet aangesloten bij de K.N.B.B. Het niveau van de spelers is wisselend, we leren van en aan elkaar.

Heel gezellig zijn ons jaarlijkse Sint Nicolaas-Toernooi en Kersttoernooi.
Het aantal leden bedraagt 18, waarvan 1 vrouw. De gemiddelde leeftijd is ca. 70 jaar. Er is geen ledenstop.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de Secretaris.

Voorzitter: M. (Margriet) Klasen.  Tel.: 050 318 14 62.      E-mail:  m.klasen@hetnet.nl
Secretaris: Jan Wassebalie.  Tel.: 06 20043328,                 E-mail:  janwassebalie@gmail.com
penningmeester: H. (Harry) de Boer   Tel: 050 5252194, E-mail: harkedeboer@ziggo.nl
Wedstrijdleider: M. (Margriet) Klasen.   Tel.: 050 318 14 62.

 

PROTOCOL BILJARTCENTRUM 1977
Protocol om in het kader van de anderhalve meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen.
Iedere speler/bezoeker dient zich te houden aan de laatste aanvullende RIVM-regels:
• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts (38 graden+) en/of benauwdheidsklachten heeft.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek.
• Rekening houden met de vereiste 1.5 meter afstand tussen elkaar.
Dit protocol geldt voor iedere speler/bezoeker in de biljartzaal:
1. Bij de ingang steeds de handen reinigen met desinfecterende gel. (ter plekke aanwezig).
2. Bij aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud.
3. De keuze-trekstoot of leg wordt NIET uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB, de beginnende speler wordt aangewezen doormiddel tossen of in onderling overleg bepaald.
4. Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd met de bij elke biljarttafel aanwezige gel.
5. Iedere speler gebruikt zijn materiaal (keu en krijt) en neemt dit mee terug naar zijn stoel.
6. De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan.
7. Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel.
8. Let op..!! Loop tijdens het spelen steeds kloksgewijze de route om het biljart, zo hebben de spelers zo weinig mogelijk last van elkaar.
9. Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf.
10. De tegenstander moet plaats nemen op minimaal 1.5 meter afstand van de andere speler en tafel.
11. Pas als de speler is gaan zitten, mag zijn tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.
12. Voor het dragen van mondkapjes worden de voorschriften van het RIVM gevolgd. Eventueel zijn deze tegen betaling van € 2,- in de zaal verkrijgbaar.
13. Bij pauzemomenten tussen partijen rekening te houden met de vereiste onderlinge afstand.
14. Bij gebruik van het koffiezetapparaat de onderlinge afstand in acht houden.
Dit protocol wordt ook gebruikt door spelers en verenigingen die geen lid zijn van de KNBB.
Maak intern afspraken omtrent toezicht → wie en wanneer.
Zorg voor strikte handhaving van dit protocol en stuur mensen weg die zich hieraan niet willen conformeren.

Voor handhaving akkoord verklaren de navolgende clubs:
BODO BV CENTRUM DOS’93 BILLIARDO