Biljart Vereniging (BV) Centrum
De BV Centrum is opgericht op 6 januari 1956 en bestaat dus inmiddels 64 jaar. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die het biljarten met plezier, sportiviteit en met onderling respect wil beoefenen.
Bij onze vereniging kan men de biljartsport beoefenen in de spelsoorten:
Libre en Bandstoten
Onze clubavond is op maandag en dinsdag van 18.30 tot 23.00 uur in Biljartcentrum 1977 aan de Protonstraat 6a te Groningen. Wij hebben interne clubcompetities om 1 clubkampioenschap: libre. Daarnaast kan men zich inschrijven voor de KNBB-competitie van het District Groningen-Drenthe. Hierbij spelen onze (3) libre- teams tegen diverse andere Groningse en Drentse verenigingen. Onze thuiswedstrijden zijn op woensavond. Deze competitie wordt in clubtenue gespeeld.
Ook kan men meedoen aan de libre-competitie van de regionale KNBB-DBGD (Dag Biljarten Groningen Drenthe) v/h Ouderen Biljart Vereniging.

De (thuis)wedstrijden daarvan zijn op (woensdag)middagen. Wij organiseren dit met en voor onze leden en de leden van de andere 4 verenigingen binnen ons Biljart Centrum Groningen. Er wordt gespeeld in een eenvoudig tenue (zwarte broek, sokken en schoenen en een wit overhemd) dat door alle spelers van alle 4 hieraan deelnemende teams wordt gedragen.
De Nederlandse biljartbond/District Groningen-Drenthe organiseert ook individuele kampioenschappen. Deze wedstrijden zijn ingedeeld naar spelsoort en niveau van de spelers. Deze wedstrijden worden in clubtenue gespeeld. Wij organiseren in dit kader ook jaarlijks een of meer districtsfinales.
BV Centrum houdt daarnaast gezellige interne biljartactiviteiten en organiseert jaarlijks op de eerste zondag van maart het grote Open Driebanden toernooi om de Martini-bokaal. Voortvloeiend uit het (verplichte) lidmaatschap van BILJARTCENTRUM 1977 bestaat er voor iedereen ook de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag op de middagen van 12.00 tot 17.30 uur vrij te biljarten.
Op zaterdagmorgen en zondagmorgen kan men voor beginners resp. gevorderden biljartlessen volgen, die door  BILJARTCENTRUM 1977 worden georganiseerd.
Het huidige aantal leden bedraagt 43. Er is best ruimte voor nog een stuk of 10 leden, vooral vrouwen en jongeren zou fijn zijn! Er zijn nu drie vrouwelijk leden. Het oudste lid is 84 jaar, het jongste lid is 40 jaar.
De verenigingscontributie bedraagt voor recreatieleden € 30,- en voor wedstrijdleden € 60,-
Wij hebben een eigen website: www.centrumbv.nl.
U kunt ons ook vinden via de website van het District: www.district-groningen-drenthe.nl
En nadere informatie kunt u ook vragen bij de bestuursleden:
Waarnemend Voorzitter: Wolter Stratingh. Tel. 06-20161428
Secretaris: Alex van Prinsenbeek      Tel: 06 - 26709027, E-mail: sportlex@planet.nl
Penningmeester: Wolter Stratingh    Tel: 06 - 20161428 E-mail: penningmeester@centrumbv.nl

Bestuurslid: Arnold Huijbrecht teL. 06-11844826

Wedstrijdleider extern: Wolter Stratingh tel. 06-20161428

Wedstrijdleider intern: Jaap Koekoek tel. 050-5421961

Kom gerust eens vrijblijvend langs op maandag of dinsdagavond!