sponsormogelijkheden
Om u een indruk te geven van de activiteiten van het Biljartcentrum 1977, volgt hieronder een beknopt overzicht van enige kengetallen en activiteiten.

Vier biljartverenigingen met totaal 110 leden
Een pas gerenoveerde, frisse biljartzaal met tien wedstrijdtafels.
Het biljartcentrum is geheel en al een vrijwilligersorganisatie.
Goede reclamemogelijkheden zowel op de website van de Biljartcentrum 1977 als in de zaal middels reclameborden en monitoren.
Gedurende het biljartseizoen gemiddeld meer dan 150 bezoekers per week.  Meerdere keren per jaar toernooien; zowel interne als open toernooien.
Diverse KNBB teams-competities in de spelsoorten libre en driebanden (5 teams).
Regelmatig KNBB toernooien. Dit betreft zowel voorwedstrijden als finales om persoonlijke (districts-)kampioenschappen Gemiddeld dan vijftig tot vijfenzeventig deelnemers en bezoekers.
Open dagen met demonstraties.
Biljartlessen voor leden op zaterdagen en zondagen.
Biljartlessen gegeven door onze leden in diverse wijken zoals Helpman, Paddepoel en de Wijert.
Goede contacten met de gemeente Groningen.

Hoe kunt u sponsoren? En wat kost dit (in bedragen per jaar)? 
De belangrijkste sponsoringmogelijkheden:

Groot reclamebord op een der zijwanden van de biljartzaal, afmeting: 122 x 50 cm:                        € 150,-

Klein reclamebord op een der zijwanden van de biljartzaal, afmeting: 61 x 50 cm (half bord):        € 85,-
Adoptie van een biljarttafel; reclamebord boven of direct bij een biljart:                                             € 250,-
Vermelding op het sponsorenoverzicht op onze website (www.biljartcentrum1977.nl):                   € 25,- (gratis bij keuze 1, 2 of 3).
Een directe link via het sponsorenoverzicht naar uw website:                                                                € 25,- (gratis bij keuze 1, 2 of 3).
Uw logo + directe link op de homepage van onze website:                                                                     € 50,- (gratis bij keuze 1, 2 of 3).
Adverteren op onze 3 zaalmonitoren:                                                                                                          (gratis bij keuze 1, 2 of 3

De belangrijkste spelregels:

De sponsor zorgt voor de aanmaak van zijn reclamebord op platen van het juiste (= door het Biljartcentrum aangegeven) materiaal en afmetingen of laat dit doen door het Biljartcentrum (voor € 100,- per bord in zwart/wit of meerkleurendruk en voor € 125,- in full colour, productie: Multi Media Group – Groningen). Het bord blijft eigendom van de sponsor.
het Biljartcentrum 1977 en de sponsor sluiten een schriftelijke overeenkomst (een sponsorcontract op maat) af.
De contractduur is 1, 2 of 3 jaar, tenzij anders overeengekomen.
De overeenkomst loopt daarna stilzwijgend door voor telkens een jaar, tenzij deze door de sponsor vóór 1 december (bij start per 1 januari) respectievelijk 1 juni (bij start per 1 juli) is opgezegd.
Facturen worden binnen een maand na afsluiten van de overeenkomst toegestuurd en de vervaltermijn voor de betaling is eveneens een maand.
Afname van meerdere of meerjarige diensten kan in overleg tot kortingen leiden.