Regels en etiquette in Biljartcentrum 1977
We hebben in ons biljartcentrum de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het materiaal. Er zijn zes nieuwe tafels gekomen, en de andere tafels zijn gerenoveerd. Bovendien krijgen alle tafels ieder jaar nieuwe lakens. We hebben echter geconstateerd dat we wel wat zorgvuldiger met ons dure materiaal om zouden kunnen gaan. Maar er bestaat ook veel onduidelijkheid over de regels die we in acht zouden moeten nemen. Daarom heeft het bestuur besloten duidelijke regels vast te stellen, zodat iedereen weet wat we van elkaar mogen verwachten. Regels over omgaan met het kostbare materiaal, maar ook over etiquette, het omgaan met elkaar. Als iedereen zich daar aan houdt kunnen we met elkaar nog jaren plezier beleven van onze biljartfaciliteiten. Het spreekt voor zich dat we elkaar ook moeten kunnen aanspreken op het naleven van deze regels.
Omgaan met het materiaal
- Nooit krijten boven de tafels. Krijten doe je ernaast.
- Krijt ook niet te veel. Dat heeft geen zin en veroorzaakt alleen maar stof.
- Boven de tafels mag niet geconsumeerd worden. Nooit dranken op de rand van de biljarttafel zetten.
- Biljart met schone handen of met een handschoentje aan.
- Raak de banden zo min mogelijk met je handen aan.
- Aan de hand c.q. pols die je op tafel legt, mogen geen spullen zitten die het laken kunnen beschadigen, zoals een horlogebandje of ketting.
- Het is niet toegestaan op de rand van de tafels te gaan zitten. Leunen tegen een tafel kan geen kwaad, maar zitten op de rand wel.
- Mocht je - door wat voor oorzaak dan ook - een beschadiging (scheurtje, vlek, etc.) aan het laken maken, meld dit dan direct aan

   Hein de Vries (06-22086778), aan degene die oppasdienst heeft, of aan iemand van het bestuur. Des te eerder we het weten, des te beter de kans    om het te repareren.
- Laat na het biljarten een schone tafel achter. In elk geval de krijtresten weg borstelen, en indien nodig even stofzuigen (in de lengterichting). De

  ballen voordat je ze opbergt nog even in de poetsmachine schoonmaken. In de zaal liggen meerdere borstels, en er zijn twee oplaadbare 

stofzuigers: één bij de voorste tafel (nummer 8) en één in het kantoortje.
- Als de tafels dezelfde dag niet meer gebruikt hoeven te worden de dekkleden erover leggen. Als de zaal dicht gaat moeten alle tafels van een dekkleed zijn voorzien.
- Het is niet toegestaan eigen biljartballen mee te nemen en daarmee in onze zaal te gaan spelen. Met de kwaliteit van de aanwezige biljartballen is niets mis, die worden door ons elk half jaar vervangen.
- In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist het bestuur.
Etiquette
- In de biljartzaal staan de mobiele telefoons uit of op de trilstand. Ga niet bellen in de biljartzaal, dat kan concentratieverlies en ergernis bij andere spelers veroorzaken. Loop dan even naar het kantoortje of naar de gang om rustig een gesprek te voeren.
- Bij en om de biljarts staat het biljarten centraal. Maak niet te veel onnodig geluid aan tafel. Gezellig als je na een partij even na wilt kletsen, maar doe dat dan in het voorste gedeelte bij de bar, dan stoor je de andere spelers niet.
- Tijdens officiële wedstrijden op een middag of in het weekend niet te luidruchtig zijn. Toon respect voor de wedstrijdspelers en bezoekers.
- Zijn alle biljarts bezet, dan mag verwacht worden dat men bereid is samen op een tafel te spelen.

PIKEREN en MASSEREN NIET TOEGESTAAN.  TOEGEDIENDE SCHADE IS VOOR REKENING SPELER!!