NIET LEDEN KUNNEN TEGEN BETALING OOK GEBRUIK MAKEN VAN EEN BILJART.