B.O.D.O.
BODO betekent: Biljarten Op Dinsdag Ochtend.
Dus spelen wij steeds op de dinsdagmorgen, van 09.30 tot 12.00 uur.
Doel van onze vereniging is om op een plezierige manier te biljarten, puur recreatief en het intermenselijk contact speelt bij ons een grote rol.

Leden:
Momenteel hebben wij 16 leden en nieuwe leden (ook dames) zijn natuurlijk van harte welkom. Contributie: bedraagt per jaar € 45,- welke tezamen met de contributie voor het Biljartcentrum 1977 van € 172,- ( totaal dus € 217,-) aan dit centrum wordt overgemaakt; dit steeds in de junimaand. Voor nieuwe leden is een instaptarief van € 120.- (totaal dus € 165,- ).

Door de leden is voor de bestuursfunctie van BODO Joop Krol aangesteld en alle correspondentie voor BODO kan naar hem geadresseerd worden.
Adresgegevens:
Joop Krol.
e-mailadres: jg.krol@ziggo.nl