CONTRIBUTIE BEDRAAGT in boekjaar 2023/2024 € 200,- PER JAAR. BENT U LID VAN EEN VERENIGING DAN € 245,- EXCL. CONTR.VERENIGING.

ALS NIEUW LID KRIJGT U HET EERSTE JAAR EEN KORTING VAN € 50,- (zgn. instapregeling)

Bent u lid van een 2e biljartvereniging € 45,- extra