BILJARTZAAL IS GEOPEND VAN MAANDAGMIDDAG T/M VRIJDAGMIDDAG GEOPEND VAN 13.00 T/M 17.30 UUR. NIET LEDEN KUNNEN TEGEN BETALING OOK GEBRUIK MAKEN VAN EEN BILJART.

CONTRIBUTIE BEDRAAGT m.i.v. 2023 € 186,- PER JAAR. BENT U LID VAN EEN VERENIGING DAN € 231,- EXCL. CONTR.VERENIGING.

ALS NIEUW LID KRIJGT U HET EERSTE JAAR EEN KORTING VAN € 52,- (zgn. instapregeling)

Bent u lid van een 2e biljartvereniging € 45,- extra