opzegtermijn
Het lidmaatschap van ons biljartcentrum kan jaarlijks worden opgezegd. De opzegging moet dan wel voor 1 juni plaatsvinden. Zie hiervoor ook onze statuten (te vinden onder Biljartcentrum 1977).