WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 24 JULI T/M 20 AUGUTUS, BEHALVE OP DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. NIET LEDEN KUNNEN TEGEN BETALING OOK GEBRUIK MAKEN VAN EEN BILJART.

opzegtermijn
Het lidmaatschap van ons biljartcentrum kan jaarlijks worden opgezegd. De opzegging moet dan wel uiterlijk 4 weken voor 1 juli plaatsvinden. Zie hiervoor ook onze statuten (te vinden onder Biljartcentrum 1977).