opzegtermijn
Het lidmaatschap van ons biljartcentrum kan jaarlijks worden opgezegd. De opzegging moet dan wel uiterlijk 4 weken voor 1 juli plaatsvinden. Zie hiervoor ook onze statuten (te vinden onder Biljartcentrum 1977).