NIET LEDEN KUNNEN TEGEN BETALING OOK GEBRUIK MAKEN VAN EEN BILJART.

BILJARTVERENIGINGEN VASTGELEGD OP ONDERSTAANDE DAGEN

MAANDAGAVOND

BILJARTVERENIGING CENTRUM

DINSDAGMORGEN

BILJARTVERENIGING BODO

DINSDAGAVOND

BILJARTVERENIGING CENTRUM

WOENSDAGMIDDAG

DBGD         (4 BILJARTS)

WOENSDAGAVOND

KNBB TEAMWEDSTRIJDEN

DONDERDAGMORGEN 

BILJARTVERENIGING BILLIARDO

DONDERDAGAVOND

PK VOORWEDSTRIJDEN

VRIJDAGMORGEN

BILJARTVERENIGING DOS'93