BILJARTZAAL IS GEOPEND VAN MAANDAGMIDDAG T/M VRIJDAGMIDDAG GEOPEND VAN 13.00 T/M 17.30 UUR. NIET LEDEN KUNNEN TEGEN BETALING OOK GEBRUIK MAKEN VAN EEN BILJART.

123 BILJARTS  IS OP 27 NOVEMBER A.S. VOOR REPARATIES, ONDERHOUD, LEVERING BLILJARTARTIKELEN e.d.  AANWEZIG IN DE ZAAL.

DAARNA OM DE 2 MAANDEN IEDERE LAATSTE ZATERDAG, T.W. FEBRUARI, APRIL ENZ.